Liefde voor muziek

Eerwaarde heer Frans De Haes

Frans De Haes was een Lierenaar. Hij werd geboren op 5 december 1912. Toen hij nog maar 12 jaar oud was, wist hij al dat hij priester wilde worden.
Na de humaniora in het Sint-Gummaruscollege in Lier ging hij naar het seminarie in Mechelen. Hij werd er op 16 februari 1936 tot priester gewijd. Eerst werd hij leraar aan het klein seminarie in Hoogstraten, later gaf hij onderricht in het Sint-Aloysiuscollege in Geel.
 

 

Hij werd vanuit de Antwerpse Kempen overgeplaatst naar het Pajottenland. In 1949 werd hij onderpastoor in Herne, op 20 augustus 1951 werd hij dat in Liedekerke.
Na amper een jaar richtte hij in stad Berrevoesj met enkele jongens en meisjes een afdeling op van de Chiro. De Liedekerkse Chiro werd zo’n beetje zijn kind en de groep groeide uit tot een van de grootste afdelingen, ondanks tegenkantingen.

Dat zat zo: Malvine Van Laer (wijlen de echtgenote van Aloïs Van Der Perre) en Josephine Van Valckenborgh waren allebei leerkracht in de Sint-Antoniusschool. Zij merkten dat na de schooluren heel wat jeugd op straat bleef rondhangen. Als we die kinderen en jongeren nu eens opvingen en er zinnige activiteiten mee ondernamen, dachten ze luidop. Maar dat soort initiatieven nam je in die tijd niet zonder een geestelijke erbij. Ze contacteerden de onderpastoor die meteen oren had naar hun voorstel. Maar heel wat ouders hadden bezwaar tegen de oprichting van zo’n jeugdgroep. Het Chiro-uniform met o.m. het bruine hemd deed hen teveel denken aan de Duitse soldatenuniformen van de tweede wereldoorlog die toen nog niet lang voorbij was. Priester Frans en zijn medewerkers hebben dus eerst de deugdelijkheid van hun Chiro-afdeling moeten bewijzen, pas daarna kwamen er steeds meer leden bij.

En dan was er zijn liefde voor muziek. De Haes had een heus orkest ‘Jong en Blij’ dat bestond uit Chiroleden en waar hij veel succes mee oogstte. Hij schreef ook heel wat missen en melodieën. Een van zijn bekendste en meest gezongen was “Burchtgravinne”. Het is te zeggen, het lied was het werk van ene J.Joossens maar De Haes veranderde de melodie, zoals wij, hier in Liedekerke, deze kennen. Burchtgravine werd het lied van de Chiro van Liedekerke en al vlug namen de andere Chiro-afdelingen het over.
De oorspronkelijke melodie is bij ons minder gekend (klik op de link voor muziekfragment).

Melodie door Frans De Haes. gezongen door het Mannen en Vrouwenkoor te Liedekerke

Burchtgravinne
Muziek: Frans De Haes  -  Tekst: J. Joossens
 
Edelvrouwe van de minzaamheid,
Jeugdvorstinne, wees gegroet,
Geef ons stilte, uw bedachtzaamheid,
Maak ons leven innig goed.
 
Refrein
Edelvrouwe van mijn Vlaanderen,
Burchtgravinne van mijn herrt,
Gij weet, Moeder, gij allene, (2x)
Dat ik gans de uwe werd.

 
Hertoginne van de zuiverheid,
Torentrans en rein blazoen,
Maak ons sterker, vromer door de strijd,
Houd ons allen trouw en koen.
 
Blijf als Koningin der dapperheid,
Waken over kracht en moed,
Schenk ons allen uw trouwhartigheid,
Die ons triomferen doet.

De Haes schreef ook heel wat mooie liederen over de Kempen, een streek die hij dus maar al te goed kende en waar hij van hield. Ook van zijn hand is de muziek van de operette “Oh! Die Liefde”.
De “Kruisweg” die hij componeerde en waar Ben Van Lijsebeth de tekst voor schreef was prachtig, net als zijn bewerking van het sprookjestoneel “Ridder Arnold”, oorspronkelijk geschreven door zijn stadsgenoot Ernest Van der Hallen met muziek van die andere Lierenaar Frans Bogaerts.
 
Op 16 december 1963 overleed Frans De Haes. Hij werd maar 51 jaar. De Chiroleden bleven verweesd achter. Zij verloren niet alleen hun stichter en proost, zij waren hun bezieler kwijt.
De Haes was ook helemaal doordrongen van zijn priesterschap. Hij was priester voor de parochie, voor de jeugd, en in zijn muziek: in zijn zangmissen en zijn Marialiederen. Hij was veel gaan betekenen voor de gemeente.
Op een koude zaterdag nam Liedekerke afscheid van hem.

Klik op deze link voor de melodie gezongen door het Mannen en Vrouwenkoor te Liedekerke


Bij zijn graf baden de vele aanwezigen de woorden
van zijn laatste Marialied:

 
Moeder, midden groene dennen
komt uw trouwe Chirojeugd.
U een dankend loflied zingen,
vol geluk en stille vreugd.
 
Moeder, dromend van de vennen,
Ruist ons lied op heidewind,
‘t zingt met ‘t fluisteren van de dennen
Dat ons kinderhart U mint
 
Moeder, vouw ons jonge handen,
Leg het kwaad in ons aan banden.
Laat uw liefde in ons branden.
Maak ons handen sterk als staal.
Leer ons eerbied voor het leven,
Schenk ons schoonheid om te geven.
Kracht om onversaagd te streven
naar een durvend ideaal

Foto's uit de oude doos van de priester, virtuoos en stichter van de Chiro Liedekerke

Vlaggenwijding bij de jongens- en de meisjesafdeling in 1953

Frans De Haes bij zijn Chiro die hem zo na aan het hart lag

  

  
  

template by JStemplates.com
UA-57645190-1