Het station van Liedekerke

De geschiedenis van ons station

    

De spoorlijn Brussel-Aalst is een van de eerste spoorbanen van ons land. Op 1 mei 1856 wordt ze plechtig ingehuldigd. 

Maar we moeten wachten tot de 1ste oktober 1889 voor we onze eigen halte krijgen, de halte Liedekerke-Teralfene. Tot die tijd moesten onze voorouders helemaal naar de halte Essene-Lombeek of naar het station van Denderleeuw stappen om de trein te kunnen nemen. 

In 1896 krijgt Liedekerke ook zijn eigen stationsgebouw. Maar het ingerichte wachtzaaltje blijkt al vlug veel te klein. In 1907 begint de spoorwegmaatschappij daarom met de bouw van het station zoals de meesten onder ons het gekend hebben. Pas 106 jaar later, einde 2013, wordt het gesloopt. De werken voor een nieuw stationscomplex zijn in volle gang.


Station met 2 sporen vóór de verhoging van de spoorlijn en het bouwen van de tunnel. (1922).

Tot vóór de eerste wereldoorlog stoppen hier elke dag maar een achttal treinen in de richting van Brussel en evenveel in de richting van Aalst. Het zijn boemeltreinen die wel een uur nodig hebben om Brussel te bereiken. Heel wat reizigers blijven daarom toch naar Denderleeuw stappen om daar een direct te kunnen nemen, maar ook die heeft nog een half uur nodig om tot in Brussel-Noord te geraken.
In 1930 stoppen er nog altijd maar 22 treinen in het station Liedekerke-Teralfene maar na de 2e wereldoorlog klimt het aantal stops gestaag: in 1950 zijn het er 39, in 1954 66 en in 1969 106.
Een nieuwe, directe lijn Denderleeuw-Brussel-Zuid, die het station van Liedekerke niet aandoet, wordt aangelegd in 1933.

Almaar meer pendelaars nemen de trein zodat het rond het station behoorlijk druk wordt. Daarom krijgt Liedekerke in 1952 een tunnel die de stationsomgeving meteen een stuk veiliger maakt. De verhogingswerken schenken de treinreiziger nu vier in plaats van twee sporen, en dat allemaal voor een geraamde kostprijs van twintig miljoen frank. Op 7 april 1954 wordt de bewaking van de overweg opgeheven.

   

Het oude stationsgebouw werd volledig afgebroken in 2013. Een zicht op de werkzaamheden bij vernieuwingswerken en de bouw van een nieuw station

 

Vernieuwing stationsbuurt en bouw volledig nieuw station

In september 2013 starten grootste werken ter hoogte van het station. De nieuwe stationsomgeving moet een groene, aangename en uitnodigende buurt worden. Het is de bedoeling om de doorstroming van auto's, fietsers en voetgangers zo te organiseren dat iedereen alle voorzieningen vlot en makkelijk kan gebruiken. En de pendelaar moet zijn auto kunnen achterlaten op een efficiënt heringerichte parking. Voorziene einde van deze omvangrijke werkzaamheden: einde 2015.

De nieuwe stationsbuurt zoals ze er zal uitzien na de bouw van het nieuwe station en de herinrichting van de omgeving.

 

template by JStemplates.com
UA-57645190-1